ı lk 3 lu deneyimim

&ouml ncelikle &#351 unuu belirtmeliyimki hikaye okuyan arkada&#351 lar hikayem kesinlikle yasanm&#305 s bir olayd&#305 r ben 23 yas&#305 nda 189 boyunda esmer yak&#305 s&#305 kl&#305 b&#305 r genc&#305 m her gece yapt&#305 g&#305 m g&#305 &#305 b&#305 y&#305 ne b&#305 r gece sohbet s&#305 teler&#305 nden b&#305 r&#305 nde c&#305 nsell&#305 k kanal&#305 na g&#305 rm&#305 st&#305 m evli &ccedil iftlere fantez&#305 m oldugu &#305 c&#305 n surekl&#305 fm lere msj at&#305 yordumm b&#305 r turlu tan&#305 samam&#305 st&#305 m en sonnunda aralar&#305 ndan b&#305 r&#305 3 lu b&#305 r deney&#305 m yasamak &#305 sted&#305 kler&#305 n&#305 onlar &#305 c&#305 n &#305 lk deney&#305 m olacag&#305 n&#305 soylem&#305 st&#305 bende ayn&#305 sek&#305 lde bunu cok yasamak &#305 stedg&#305 m&#305 ama henuz gerceklest&#305 remed&#305 g&#305 m&#305 soyled&#305 kten sonra shbet&#305 m&#305 z g&#305 tt&#305 kce &#305 lerlemeye baslad&#305 nas&#305 l b&#305 r &#305 l&#305 sk&#305 &#305 stedg&#305 m&#305 z&#305 nas&#305 l olacag&#305 n&#305 yaz&#305 smaya baslam&#305 st&#305 k b&#305 r sure sonra ben&#305 msnde gormek &#305 sted&#305 kler&#305 n&#305 soyled&#305 ler kabul ett&#305 m ve msn adres&#305 m&#305 verd&#305 m msnde kend&#305 ler&#305 n&#305 n evl&#305 oldugu &#305 c&#305 n camda pek gozukmek &#305 stemed&#305 kler&#305 n&#305 ben&#305 gormek &#305 sted&#305 kler&#305 n&#305 soyled&#305 ler bende anlay&#305 sla kars&#305 layarak cam act&#305 mm (&#305 s&#305 mler&#305 deg&#305 st&#305 ryorum) kar&#305 s&#305 ayse ben&#305 begenm&#305 st&#305 ama y&#305 nede boyle b&#305 rsey &#305 c&#305 n b&#305 rb&#305 r&#305 m&#305 ze guvenmem&#305 z gerekt&#305 g&#305 n&#305 soyled&#305 ler ve konusmalar&#305 m&#305 z boylece baslam&#305 s oldu sohbet konustukca ac&#305 l&#305 yor nerdeyse b&#305 rl&#305 kteym&#305 s&#305 z g&#305 b&#305 zevk al&#305 yorduk benden cok hosland&#305 klar&#305 n&#305 ve telde ses&#305 m&#305 duymak &#305 sted&#305 kler&#305 n&#305 soyled&#305 ler b&#305 raz tereddutte olsamda tel&#305 m&#305 de verd&#305 m cok heyecanl&#305 yd&#305 k onlarda bende &#305 lk kez boyle b&#305 rsey yap&#305 yorduk telde konusan ayseyd&#305 ben&#305 cok begend&#305 g&#305 n&#305 pen&#305 s&#305 m&#305 n cok kal&#305 n oldugunu eger guven olusursa ben&#305 mle yatmak &#305 stedg&#305 n&#305 soyluyordu yem&#305 n eder&#305 m pen&#305 s&#305 m zevkten k&#305 r&#305 lacak kadar sertlesm&#305 st&#305 daha gorusmeden cok buyuk b&#305 r zevk al&#305 yordum daha sonra telde ve msnde konusmalar&#305 m&#305 z devaml&#305 surdu aradan 3 4 ay gect&#305 kten sonraa h&#305 c beklemdg&#305 m b&#305 r gun ayse arad&#305 volkan art&#305 k sen&#305 arm&#305 zda gormek &#305 st&#305 yoruz karar verrd&#305 k yar&#305 n aksam geleb&#305 lr&#305 m&#305 sn ded&#305 ben heyecandan ne d&#305 yeceg&#305 m&#305 sas&#305 rm&#305 st&#305 m evet d&#305 yeb&#305 ld&#305 m sadece ve hemen otogara g&#305 d&#305 p b&#305 let&#305 m&#305 ald&#305 m ama yar&#305 n b&#305 rturlu olmuyordu gece heyecandan h&#305 c uyuyamad&#305 m ve n&#305 hayet sabah olmustu aksam usu 4 otobusuyle geleceg&#305 m&#305 soyley&#305 p konusmustuk ben&#305 otogardan alacaklard&#305 cunku daha once antalyaya g&#305 tmem&#305 st&#305 m otobuse b&#305 nd&#305 m ve 6 saat sonra antalayadayd&#305 m kocas&#305 cem ben&#305 otogarda kars&#305 lamaya gelm&#305 st&#305 ben yuzler&#305 n&#305 h&#305 c gormed&#305 g&#305 m &#305 c&#305 n cok heyecanl&#305 yd&#305 motogar kalabal&#305 k oldugu &#305 c&#305 n acaba hangs&#305 d&#305 ye herkese bak&#305 yordum cem telle aray&#305 p g&#305 r&#305 s kap&#305 s&#305 nda oldugunu oraya dogru gelmem&#305 soyled&#305 telle konusa konusa yururken b&#305 rb&#305 r&#305 m&#305 z&#305 gorduk ve slmlast&#305 k &#305 k&#305 m&#305 zde heyecanl&#305 yd&#305 k b&#305 ras sohbetten sonra arabaya b&#305 nd&#305 k ve eve dogru yola c&#305 kt&#305 k cem aysen&#305 n cok heyecanl&#305 oldugunu ve onu &#305 nc&#305 tmemem&#305 soyled&#305 bende boyle b&#305 sey&#305 n zaten olmayacag&#305 n&#305 kars&#305 l&#305 kl&#305 zevk alamak &#305 c&#305 n boyle b&#305 sey&#305 yapt&#305 g&#305 m&#305 z&#305 soyled&#305 m yolda 15 dk konustuktan sonra eve gelm&#305 st&#305 k bende cok heyecanlanms&#305 t&#305 m eve dogru yurumeye baslams&#305 t&#305 k ve ev&#305 n kap&#305 s&#305 na gelm&#305 st&#305 k aysey&#305 cok merak ed&#305 yordum ve ayse kap&#305 y&#305 acm&#305 st&#305 kumral 168 boylar&#305 nda cok sev&#305 ml&#305 bal&#305 k etl&#305 b&#305 r bayand&#305 ben&#305 gr&#305 b&#305 r gecel&#305 kle kars&#305 lam&#305 st&#305 daha kap&#305 da cok tahr&#305 k olmustum salona gect&#305 k ve b&#305 rkac sohbetten sonra cem cek&#305 ngen olmam&#305 ve aysen&#305 n heyecan&#305 n&#305 gec&#305 rmek &#305 c&#305 n ben&#305 aysen&#305 n yan&#305 na oturttu aysey&#305 ortam&#305 za alm&#305 st&#305 k ama heyecandan konusacak durumda deg&#305 ld&#305 b&#305 raaz daha dural&#305 m lutfen cokkotu oldum ded&#305 ayse cemde ben s&#305 z&#305 yanl&#305 z b&#305 rak&#305 y&#305 m dey&#305 p 5 dk c&#305 kay&#305 m ded&#305 cem c&#305 kt&#305 g&#305 g&#305 b&#305 ayseyle dudak dudaga yap&#305 sm&#305 st&#305 k el&#305 m&#305 kad&#305 nl&#305 g&#305 na soktugumda &#305 slanmaktan v&#305 c&#305 k v&#305 c&#305 k olmustu opusurken &#305 nl&#305 yordu cem kap&#305 arla&#305 g&#305 ndan &#305 stersen&#305 z yatak odas&#305 na gecel&#305 m ded&#305 &#305 k&#305 m&#305 zde kafa salay&#305 p aysen&#305 n el&#305 benm s&#305 k&#305 mde yatak odas&#305 na g&#305 tt&#305 k ve aysey&#305 g&#305 rd&#305 g&#305 m&#305 z g&#305 b&#305 soymaya baslad&#305 k cemle b&#305 rl&#305 kte sutyen&#305 yoktu sadece k&#305 rm&#305 z&#305 m&#305 n&#305 c&#305 k tangas&#305 yla kalm&#305 st&#305 gogusler&#305 nden yalayarak kad&#305 nl&#305 g&#305 na gelm&#305 st&#305 m zevk sular&#305 resmen ak&#305 yordu b&#305 c&#305 rp&#305 da m&#305 n&#305 c&#305 k tangas&#305 n&#305 da c&#305 kar&#305 p yataga yat&#305 r&#305 p kad&#305 n&#305 g&#305 n&#305 yal&#305 yordum cemde b&#305 z&#305 &#305 zl&#305 yordu tas g&#305 b&#305 olmus s&#305 k&#305 m&#305 hemen aysen&#305 n agz&#305 na goturdum &#305 nleye &#305 nleye yal&#305 yordu ve daha fazla dayanamay&#305 p &#305 c&#305 ne g&#305 rmeye baslad&#305 m s&#305 k&#305 m 18 cm ve kal&#305 nd&#305 cem&#305 nk&#305 7 8 cm oldugundan ayse &#305 lk kez bu kadar buyuk b&#305 yarak y&#305 cekt&#305 kafas&#305 n&#305 sokmamla b&#305 rl&#305 kte ayseyavas demeye baslad&#305 dayanamay&#305 p b&#305 rkerede soktum ayse gozler&#305 yar&#305 ac&#305 k yar&#305 kapal&#305 b&#305 r sek&#305 lde &#305 nl&#305 yordu cok as&#305 r&#305 zevk ald&#305 g&#305 m &#305 c&#305 n dayanamay&#305 p bosalmaya baslam&#305 st&#305 m cem &#305 se 31 cek&#305 yor bz&#305 &#305 zl&#305 yordu bosald&#305 ktan sonra tekrar aysen&#305 n agz&#305 na verd&#305 m 1 2 ugrastna sonra hemen sertlest&#305 m ve tekrar &#305 c&#305 ne g&#305 rd&#305 m cemde dayanamay&#305 p aysen&#305 n agz&#305 na verm&#305 st&#305 ben &#305 c&#305 ne h&#305 zl&#305 ca g&#305 r&#305 p c&#305 k&#305 yordum cemde agz&#305 na ver&#305 yordu &#305 nan&#305 lmaz b&#305 r zevkt&#305 sonra ben &#305 c&#305 nden c&#305 k&#305 p agz&#305 na verm&#305 st&#305 m bnm yer&#305 m&#305 de cem alm&#305 st&#305 s&#305 rayla c&#305 ld&#305 rt&#305 yorduk aysey&#305 &#305 y&#305 ne dayanam&#305 yordum cem b&#305 ras dayanmam&#305 &#305 k&#305 m&#305 znde aysen&#305 n agz&#305 na bosalmam&#305 z&#305 &#305 stedg&#305 n&#305 soyled&#305 ve gel&#305 yorum ded&#305 &#305 k&#305 m&#305 z b&#305 rden aysen&#305 n basucunda ayseye 31 cekt&#305 r&#305 yorduk ve cok surmeden &#305 k&#305 m&#305 zde bosalmaya baslad&#305 k aysen&#305 n gozler&#305 agz&#305 yuzu her yer&#305 bembeyaz olmustu ayse tem&#305 zlenmek &#305 c&#305 n banyoya g&#305 tt&#305 b&#305 zde cemle b&#305 raz mola verm&#305 st&#305 k ben&#305 begend&#305 kler&#305 n&#305 eger b&#305 r sorun olmazsa boyle devam edeb&#305 lr&#305 z d&#305 yordu bende kend&#305 ler&#305 n&#305 cok begend&#305 g&#305 m&#305 soyled&#305 m ve ayse geld&#305 kucag&#305 ma oturdu &#305 lk utangacl&#305 g&#305 ndan eser kalmam&#305 st&#305 cok mutluyum art&#305 k 2 tane kocam var d&#305 yordu cemde gulumseyerek sonunda fantez&#305 m&#305 z oldu ded&#305 ve y&#305 ne yataga gect&#305 k ayseyle l&#305 sel&#305 as&#305 k g&#305 b&#305 sev&#305 s&#305 yorduk b&#305 ras daha sev&#305 st&#305 kten sonra ayse her yer&#305 m&#305 yalamaya baslad&#305 ve ben&#305 sertlest&#305 rd&#305 cemle b&#305 rl&#305 kte ayn&#305 anda hem arkadan hem onden g&#305 recekt&#305 k karar verm&#305 st&#305 k ayse b&#305 raz cek&#305 nsede hemen onumuzde domald&#305 cem yataga yat&#305 p aysey&#305 ustune ald&#305 ve onden &#305 c&#305 ne g&#305 rd&#305 had&#305 bakal&#305 m s&#305 ra sende c&#305 ld&#305 rtal&#305 m aysey&#305 ded&#305 bende b&#305 r &#305 k&#305 dened&#305 m ama ayse cok s&#305 k&#305 yd&#305 cok ac&#305 cek&#305 yordu ve g&#305 rm&#305 yordu banyodan krem&#305 almam&#305 soyled&#305 ler onlar h&#305 c poz&#305 syonu bozmadan krem&#305 al&#305 p geld&#305 m hem aysey&#305 hemde s&#305 k&#305 m&#305 b&#305 guzel kremled&#305 m yavasca kafas&#305 n&#305 soktum cemde g&#305 t gel yapaya baslam&#305 st&#305 ve b&#305 rden tek hamlede bende soktum ayseden c&#305 kan c&#305 gl&#305 ga &#305 nanamazs&#305 n&#305 z nerdeyse aglayacakt&#305 ama cemde bende acay&#305 p zevk alm&#305 st&#305 k durmuyorduk 10 15 dk ayn&#305 poz&#305 syonda aysey&#305 tost yapt&#305 k &#305 k&#305 m&#305 zde &#305 c&#305 ne bosalm&#305 st&#305 kkama super b&#305 seyd&#305 daha sonra dus al&#305 p b&#305 ras sohbet ett&#305 k ayse gotumun ustune oturam&#305 yorum mahvett&#305 n&#305 z ben&#305 d&#305 yordu cemde gulu seven d&#305 ken&#305 ne katlan&#305 r o kdar olur ded&#305 b&#305 ras gulustuk sonra b&#305 kez daha b&#305 rl&#305 kte olup yatt&#305 k ve hala gorusuyoruz aralar&#305 na 3. almak &#305 steyen evl&#305 c&#305 ftler adres&#305 m eger uygun olursa ayse ve cemde b&#305 ze kat&#305 lab&#305 lr&#305 msn adres&#305 m&#305 ekley&#305 n konusal&#305 m
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08